Personvern og informasjonskapsler

Personvern

Her kan du lese mer om hvordan tjenesten Lønnsomt.no, behandler dine persondata og personopplysninger. Med persondata og personopplysninger menes enhver form for informasjon om en identifisert, eller identifiserbar fysisk person. Persondata omfatter opplysninger om for eksempel kontaktinformasjon, søke- og kjøpshistorikk. Har du spørsmål om vår behandling av dine opplysninger, kan du kontakte oss.

Lønnsomt.no Orgnr.: 928 423 530

E-post: kundeservice@lonnsomt.no

Lønnsomt.no følger reglene om databeskyttelse, gjennom personvernforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Under følger en grundigere gjennomgang av de ulike kategoriene av persondata Lønnsomt.no behandler, hvor disse dataene kommer fra, og formålet med behandlingen av personopplysningene.

Hvilke persondata blir behandlet på Lønnsomt.no?

Personopplysningene du oppgir er minimumet av hva leverandørene trenger for å kunne gi deg relevante og konkrete tilbud, basert på dine behov. De blir ikke brukt til noe annet enn å gi deg disse tilbudene, og til det administrative arbeidet knyttet til dette.

Formålet med behandlingen av personopplysningene dine er dermed å kunne levere tjenesten slik den er tenkt, som innebærer at brukeren mottar ett eller flere tilbud fra uavhengige tredjeparter.

Ved å benytte deg av tjenesten gir du samtykke til at de aktuelle leverandørene kan kontakte deg via e-post, telefon, eller SMS, med tilbud som er relevante for henvendelsen din.

Behandlingsgrunnlaget

Rettsgrunnlaget for Lønnsomt.no’ behandling av dine personopplysninger følger av personvernforordningen art 6, stk. 1.

Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å kunne levere gode og personaliserte tilbud. Det foreligger dermed legitime interesser, ettersom behandlingen av personopplysningene er nødvendige for å kunne fremme tilbudet til brukeren, jf. personvernforordningen art. 6, stk.1, litra f.

Kategorier av personopplysninger

Lønnsomt.no behandler navn og kontaktopplysninger som adresse, e-post og telefonnummer.

Videreformidling av personopplysninger

For å kunne levere tjenesten som ønsket, videreformidler eller overlater Lønnsomt.no personopplysningene dine til uavhengige tredjeparter, som skal gi deg tilbud. Du blir informert om hvilke aktører disse opplysningene gis til.

Gjennom Lønnsomt.no vil du ikke motta noe annet enn tilbud på mobilabonnement. Du vil som oftest motta tilbud via e-post, SMS eller telefon innen 30 dager. Du kan selvfølgelig få forespørselen din strøket eller slettet. Det kan du gjøre ved å sende en e-post til kundeservice@lonnsomt.no.

Våre samarbeidspartnere har samtykket i å ikke benytte persondataene til annet enn det nevnte formål. De vil dermed ikke kunne sende deg nyhetsbrev eller lignende, uten din spesifikke godkjennelse. Lønnsomt.no vil aldri be om slike godkjennelser på vegne av tredjeparter.

Epost

Som folk flest hater også vi søppelpost. Derfor sender vi deg kun én eneste epost når du benytter tjenesten vår: En melding som bekrefter at innsendingen av skjemaet fungerte som det skulle.

Eposten inkluderer en liste over de aktuelle leverandørene som vil konkurrere om å gi deg det beste tilbudet basert på ditt behov og hvor du bor, og ev. noen tips om hva du bør forberede til du blir kontaktet

Du trenger ikke foreta deg noe for å unngå å få flere epost fra oss, og vi ber deg om å ikke merke eposten som søppelpost, da det kan gå utover deg selv og andre i form av at bekreftelseseposter ikke kommer fram.

Gmail- og Outlook-brukere kan også oppleve å se annonser for vår tjeneste. Dette er ikke eposter og er ikke sendt spesifikt til deg, men er snarere annonseplasser Google og Microsoft bruker for å finansiere sin gratis eposttjeneste, på samme måten som de har annonsefinansiert søkemotorene Google og Bing.

Oppbevaring av dine personopplysninger

Lønnsomt.no oppbevarer dine personopplysninger kun så lenge det er relevant, med en maksimumstid på fem år.

Personopplysningene oppbevares så lenge de har relevans i forbindelse med innhenting av tilbud, herunder dokumentasjon til uavhengige tredjeparter angående leads. Normalt vil personopplysningene bli slettet innenfor en periode på opptil seks måneder.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om personvernreglene våre eller hvordan vi håndterer personvernproblemer, er du alltid velkommen til å kontakte oss på følgende e-postadresse: kundeservice@lonnsomt.no

Informasjonskapsler

Cookies er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv.

Dette nettstedet bruker forskjellige typer cookies. Noen cookies er lagt inn av tredjeparts tjenester som vises på våre sider.

Nødvendig (2)

Nødvendige cookies bidra til å gjøre en nettside brukbart ved at grunnleggende funksjoner som side navigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.

NavnLeverandørHensiktUtløpsdatoType
Hex
Used to manage server calls to the website's backend systems.
Session
HTTP Cookie
CookieConsent
Stores the user's cookie consent state for the current domain
1 år
HTTP Cookie
Statistikk (3)

Statistikk-cookies hjelper eiere til å forstå hvordan besøkende kommuniserer med nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

NavnLeverandørHensiktUtløpsdatoType
_ga
Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website
2 år
HTTP Cookie
_gat
Used by Google Analytics to throttle request rate
1 dag
HTTP Cookie
_ga#
Used to distinguish individual users by means of designation of a randomly generated number as client identifier, which allows calculation of visits and sessions
1 dag
HTTP Cookie
Markedsføring (5)

SMarkedsførings-cookies brukes til å spore besøkende på nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifull for utgivere og tredjeparts annonsører.

NavnLeverandørHensiktUtløpsdatoType
_fbp
Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
3 måneder
HTTP Cookie
fr
Used by Facebook to collect a unique browser and user ID, used for targeted advertising.
Session
HTTP Cookie
tr
Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
Session
HTTP Cookie
_gcl_au
Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.
2 år
HTTP Cookie
IDE
Used to measure the conversion rate of ads presented to the user.
1 år
HTTP Cookie

Samtykke til innsamling av informasjonskapsler

På Lønnsomt.no plasseres informasjonskapsler (cookies) på harddisken til din datamaskin først etter at du har valgt hvilke informasjonskapsler Lønnsomt.no kan benytte. Dette betyr at du frivillig samtykker til innsamling av informasjonskapsler. Dersom du velger å ikke samtykke, risikerer du at Lønnsomt.no ikke fungerer optimalt. Samtidig kan det medføre at visse tjenester eller funksjoner ikke kan benyttes, fordi de krever informasjonskapsler for å huske de valgene du har tatt.

Trekke tilbake samtykket

Det er til enhver tid mulig å trekke tilbake samtykket fra erklæringen om infokapsler på Lønnsomt.no. Det kan du gjøre ved å kontakte oss på kundeservice@lonnsomt.no.Ved tilbaketrekkelse av samtykket, vil de berørte infokapsler automatisk bli blokkert i din nettleser. Vær oppmerksom på at tilbaketrekkelse av samtykket ikke påvirker de informasjonskapsler som allerede er samlet inn ved tidligere samtykker.

Instruksjoner for å håndtere informasjonskapsler i nettleseren din.

Nedenfor er instruksjoner om hvordan du administrerer informasjonskapsler i forskjellige nettlesere. Merk at prosessen for dette kan endres, og at beskrivelsene nedenfor ikke alltid vil bli oppdatert.

Hvordan beskyttes dine data?

Lønnsomt.no er forpliktet til å beskytte dine data. Lønnsomt.no har derfor iverksatt sikkerhetstiltak for å hindre at opplysninger, utilsiktet eller ulovlig, tilintetgjøres, forspilles eller forringes, samt mot at de havner i uvedkommendes hender, misbrukes eller for øvrig behandles i strid med loven.

I dette ligger også at dine data korrigeres dersom Lønnsomt.no oppdager feil, samt at dataene slettes når Lønnsomt.no ikke lenger er pliktige å oppbevare dem. Det samme gjelder om de ikke lenger er relevante, maksimalt etter fem år.

Dine rettigheter

I henhold til reglene for databeskyttelse har du en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av opplysninger om deg. Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte oss på kundeservice@lonnsomt.no

Rett til innsikt, rettelse og sletting

Det følger av personopplysningsloven at du har rett til å få innsikt i de opplysninger Lønnsomt.no har om deg. Du har også rett til å få korrigert uriktige opplysninger om deg selv, og du har i spesielle tilfeller rett til å få slettet opplysninger, før tidspunktet for automatisk datasletting.

Rett til begrenset behandling

I spesielle tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. I slike tilfeller kan Lønnsomt.no kun behandle informasjonen - med unntak av lagring - med ditt samtykke, eller med det formål å etablere, påstå eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innvendinger

Du har i visse tilfeller rett til å komme med innvendinger mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også protestere mot behandling av dine opplysninger til bruk i direkte markedsføring.

Rett til å overføre informasjon

Du har i enkelte tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format, samt å få overført disse opplysningene fra én dataansvarlig til en annen, uten hindring.

Annonse- og analyseverktøy

Følgende tredjepartsverktøy benytter informasjonskapsler til enten analyse- eller annonseringsformål.

Google Analytics

Google AdWords

Facebook

Avmeldingene fra disse verktøyene kan gjøres enkeltvis hos hver verktøyleverandør (klikk på lenkene over).

Klage til Datatilsynet

Har du spørsmål vedrørende Lønnsomt.no’ behandling av dine data, denne sidens bruk av cookies, eller ønsker du mer informasjon, kan du henvende deg til oss på telefon, e-post eller brev. Kontaktinformasjonen står øverst i denne artikkelen. Ønsker du etter din henvendelse til Lønnsomt.no å klage over selskapets behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Datatilsynet. Det kan du gjøre på datatilsynet.no